ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Ve čtyřech jsme silní! / Viererkette – gemeinsam stark!
1.7.2018-31.12.2020

Projekt Ve čtyřech jsme silní! / Viererkette – gemeinsam stark! má za svůj hlavní cíl pořádání společných fotbalových utkání, turnajů, soustředění, školení a dalších společných interkultuních aktivit pro děti ve věku 6 až 18 let na české i německé straně. Tento projekt má za svůj hlavní cíl navázat dlouhodobou spolupráci fotbalových klubů SG Dynamo Dresden, FK Ústí nad Labem, SC Borea a SK Roudnice nad Labem. Projekt Ve čtyřech jsme silní umožňuje absolvovat sportovní aktivity, které pomohou k navázání nových kamarádství, výměně zkušeností  a v neposlední řadě si děti prohloubí své jazykové znalosti.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Komentáře

Oblíbené příspěvky